Formularz

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

GRUPA AIS J.M. Grzelak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Na Grobli 36/26, 50-421 Wrocław informuje, że :

 1. Przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” (podstawa prawna art. 13 ust 1i 2 RODO);

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA AIS J.M. Grzelak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Na Grobli 36/26, 50-421 Wrocław.

 

III. Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na poniższy adres

GRUPA AIS J.M. Grzelak Sp.j.

 1. Na Grobli 36/26

50-421 Wrocław

 1. Dane osobowe są przetwarzane :

– w celu nawiązaniu z Tobą kontaktu (podstawa prawna z art. 6. Ust 1 lit. a RODO-zgoda)

– w celu wykonania oferowanej przez nas usługi na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO lub na podstawie art. 6. Ust 1 lit. a RODO-zgoda )

– w celu realizacji zamówień oraz wykorzystywane do celów księgowych, obsługi przesyłek oraz do kontaktowania się z Państwem w ramach obsługi oraz do innych czynności związanych z działaniami w Naszej firmie (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO).

– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez GRUPA AIS J.M.Grzelak Sp. j. działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

– w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji usług) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

– w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych (podstawa z art. 6 ust.1 lit.c, f RODO)

 

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne

– podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 

 1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

 

VII. Okres przechowywania danych:

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o wykonanie oferowanych przez nas usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o wykonanie oferowanych przez nas usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 3. W celach innych niż wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie dłużej niż przez okres 10 lat.

 

 

VIII. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie otrzymanej od Państwa zgody: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • możecie Państwo cofnąć zgodę w formie pisemnej lub mailem na adres: wroclaw@iaapoland.com,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.